เคจีไอ หนึ่งทางเลือกในด้านปรึกษาการเงินและการลงทุน

เคจีไอ หนึ่งทางเลือกในด้านปรึกษาการเงินและการลงทุน

ข่าวการลงทุน Comments Off

ปัจจุบันนี้มีบริษัทที่เปิดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนมากมาย เมื่อเทียบกับในอดีตที่จะเพียงแค่บรรดาธนาคารเท่านั้นที่ให้คำปรึกษาในด้าน นี้ แต่ในเวลานี้มีบริษัทที่มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนี้เกิดขึ้นอย่างมากมาย จึงทำให้มีการเปิดรับให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ และมันจึงกลายเป็นอาชีพใหม่แก่ผู้ที่ต้องการหาความท้าทายใหม่ๆ นอกจากนนี้ยังช่วยให้ความรู้แค่ประชากรในประเทศที่สนใจในเรื่องของการลงทุน และไม่มีความรู้ที่มากพอได้เป็นอย่างดี ทำให้ KGI หรือชื่อเต็มว่า KGI Wealth Management เกิดขึ้นมาในปัจจุบันและจึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะให้คำปรึกษาแค่ผู้ ที่สนใจจะลงทุนหรือต้องการออมเงินเป็นต้น

ซึ่งการลงทุน นั้นถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมากหากไม่มีความสามารถหรือความรู้ที่มากพอ เพราะอาจจะทำให้เงินเหล่านั้นสูญเปล่าได้ ทำให้บรรดานักธุรกิจหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้เล็งเห็นถึงปัญหาตรงจุดนี้ จึงได้เกิดเป็นบริษัท KGI ที่ปรึกษาในด้านการเงินและการลงทุน โดยจะมาถูกถึงในด้านลงเงินเสีย โดยการเงินนั้นจะเป็นการออมเงินเพื่อหวังผลในระยะยาวแค่ผู้ออม ซึ่งจึงผู้วางแผนและกำหนดการออมจากที่ปรึกษาการเงินอย่างเป็นมืออาชีพ และเพื่อให้ออกมาดีที่สุดตามแต่ลูกค้าต้องการในแต่ละด้าน นอกจากนี้ในเรื่องของการลงทุน KGI ยังมองว่าผู้ลงทุนสายเลือดใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการลงทุนอย่างสูง ทำให้เวลานี้อาชีพที่ปรึกษาด้านการลงทุนกลายเป็นที่ต้องการอย่างสูงและมอง ว่าเป็นเรื่องดีที่ เคจีไอได้เข้ามาดูแลในจุดนี้ และจะพยายามให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อๆ ไป
นอกจากนี้ยัง มีบริการซื้อกองทุนรวม กับทาง KIG ได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่น้อยและน่าจะมีผลตอบแทนในระยะยาว ไม่น้อย โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.Omibus Account และ 2.Selling Agent ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก ผู้สนใจลงทุนควรไปศึกษาด้วยตนเอง

Author

Back to Top