สถาบันทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือด้านการลงทุน

สถาบันทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือด้านการลงทุน

ข่าวการลงทุน Comments Off

ท่านไหนที่ ต้องการลงทุนในการทำธุรกิจแต่มีเงินทุนไม่เพียงพอ ในยุคนี้มีสถาบันทางการเงินเข้ามาช่วยเหลือนักลงทุนอยู่ไม่น้อยแต่สถาบันทาง การเงินเหล่านั้นต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมของธนาคารแห่งชาติ เพราะ เป็นการควบคุมสถาบันการเงินเหล่านั้นไม่ให้มีช่องทางในการเอาเปรียบลูกค้า และสถาบันเหล่านั้น ต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในด้านของการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำหับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้วย แต่ท่านที่มีความสามารถในการให้คำแนะนำต้องผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี ต้องตามหลักสูตรที่ได้กำหนดเอาไว้ รวมถึงในเรื่องของจรรยาบรรณ ต้องมีคุณสมบัติหลายๆอย่าง เช่นความรู้พื้นฐาน จรรยาบรรณ การทำความเข้าใจกับลูกค้าต้องสามารถวิเคราะห์ให้ผู้ที่มาใช้บริการฟังได้ว่า ต้องการนำเงินที่ได้จากสถาบันเหล่านั้นไปทำอะไร และสามารถต่อยอกไปทางทิศทางไหนได้บ้าง สถาบันทางการเงินเป็นอย่างไร อย่างแรกเลยจะมีธนาคารกลางที่เป็นของประเทศคอยควบคุมเสถียรภาพให้สมดุลอยู่ ตลอดเวลา โดยที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นธนาคารที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และอีกมากมายที่เรารู้จักถึงจะเป็นของรัฐบาลหรืออกชนก็ตาม ต้องงอยู่ภายให้ความควบคุมของ ธนาคารกลางของประเทศ แต่ก็มีสถาบันต่างๆที่ ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของธนาคารบางคนก็รู้บางท่านก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรบ้าง อย่างเช่นโรงจำนำก็ถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินอย่างหนึ่ง โดยโรงรับจำนำมีทั้งของรัฐบาลและเอกชน แต่ต้องมีมาตรฐานเดียวกันและไม่ตั้งราคาเอาเปรียบผู้บริโภคเป็นอันขาด อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสหกรณ์ต่างๆตามหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นสถาบันทางการ เงิน เช่น สหกรณ์เพื่อการเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือบริษัทรับประกันภัย ที่เก็บเบี้ยของเราเป็นการออมไปในตัว และยังได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอีกด้วยหาก ทำแบบประกันชีวิตและออมทรัพย์ด้วย

Author

Back to Top